2021. szeptember 20. Hétfő  ·  Eddigi látogatók: 2,222,605  ·  Online: 71
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Könyveink  
     
 
Nick, ahogy az elődök még látták
Nyomtatható változat!

Szerkesztette: Szabó Ervin

A szerkesztésben közreműködött:

V. Molnár Zoltán


A borítón Szabó Péter: A kereszt mögött c. képe. Készült 2011-ben
Szerkesztés és nyomdai előkészítés:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely

Vörösmarty M. u. 34.

E-mail: mgbt@mgbt.hu www.mgbt.hu

Kiadó:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely

Vörösmarty M. u. 34.

E-mail: mgbt@mgbt.hu www.mgbt.hu


Felelős kiadó: Kovácsné Udvardi Márta


Nyomdai munka: Prospektus Kft. Veszprém
ISBN 978 963 89970 0 5


A könyvet megjelentette: a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, és az Európai Unió támogatásával,  a Sághegy Leader Egyesület közreműködésével,
a Darányi Ignác terv keretében

 

 

Tartalomjegyzék:

A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány
Előszó
Visszapillantás a múltra
Ami fontos volt, az is maradt
1922-ben születtem Árokháton
A Szent Anna-templom
Részlet Niczky Lazár végrendeletéből
A nicki plébánia plébánosai
A harangszó
Régi idők emlékei
A nicki szűr
A Nicki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Levente egyesület
A Nicki Tánccsoport
Visszaemlékezés az elmúlt évszázadra
A nicki tölgy
Falusi színjátszás
A nicki iskoláról
Az 1930-as összeírás
Múlt idők emlékei
1965 tavaszán a Rába ismét megmutatta erejét
A duzzasztómű
A Kőris-patak
Az Erzsébet liget
Műgáti emlékek
Mára sok minden megváltozott
Életképek a múltból
A szülőföld
Gyermekkorom emlékei
Emlékkövek, kőbe vésett emlékek
Visszapillantások
Ami az emlékekből megmarad
Dolgos gyerekkor
A férjemtől és a rokonságtól származó elbeszélések
A régi hangok
Az eredeti fotók tulajdonosai
Forrásjegyzék

A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány


Az alapítványoknak régi hagyományai vannak Magyar­országon és egész Európában. Eredetileg a nemesi családok által létrehozott vagyoni alap volt, különféle jótékony célokra, iskoláztatásra, egyházi célokra fordították. Ez része volt a földesúri kötelezettségeknek. 1030 körül Szent István király alapított kolostori vendégházat a magyar zarándokok részére Jeruzsálemben. Nem volt ritka a misealapítványok adományozásánál egy földterület, vagy falu teljes jövedelmének felajánlása sem. Számos, nagy országos intézmény alapítványként jött létre. Az 1760-90-es években már egyszerű polgárok is tettek 2-20 ezer forint összegben alapítványokat a szegények és öregek javára. Széchenyi Ferenc 1802-ben a Magyar Nemzeti Múzeum és az országos könyvtár alapjait teremtette meg. A második világháború után a társadalmi élet összes eleme fölött gyakorolt központi hatalom az alapítványok működését visszavetette. Független alapítványok létrehozására és a civil szféra újjászerveződésére csak 1989 után kerülhetett sor. Nicken 2000 körül fogalmazódott meg egy, a templo­munk és a hozzákapcsolódó épületek felújítását, karban tartását segítő szervezet létrehozása. A többéves előkészítés - a lehetőségek legjobb kihasználása érdekében - 2006 tavaszára érett be, mikor a Vas Megyei Bíróság hivatalosan bejegyezte a „Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány”-t közhasznú szervezetként. Alapítója a Nicki Szent Anna Egyházközség. Az alapító célja az volt, hogy a várható feladatok átláthatósága és elvégzése minden esetben kiemelkedően szolgálja az egyházközségnek, a helyi közösségnek az érdekeit. E szellemben kérte fel az alapítvány tisztségviselőit. Így lett az alapítvány elnöke: Novák Elemér hitoktató. A kuratórium tagjai: a mindenkori plébános, alapításkor Görbe László vámoscsaládi plébános, majd őt követte Aigner Géza répcelaki plébános. A további tagok: Csorba József, Firisz Lászlóné, Füle Lászlóné, Németh Ferenc és Szabó Ervin. Az alapítvány célja: a község templomának, a hozzátartozó épületrészek és park állagának folyamatos megóvása oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására, továbbá a plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele. Olyan kulturális munka meg­valósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez. Hozzájárulás ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymás iránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése. Az alapítvány tagjai mindannyian elkötelezettek a kitűzött célok megvalósítása érdekében. Az igénybe vehető pályázati források és a nagylelkű támogatók adományai mellett az önkéntesen felajánlott munka is fontos része az előbbre jutásnak, ennek egyik eredménye ez a könyv is.


Előszó


Ennek a gondolatnak jegyében született meg ez az összeállítás, amely nem egy tudományos munka, alapvetően nem levéltári adatokra támaszkodik, hanem a településen élők által rendelkezésre bocsátott visszaemlékezéseket foglalja össze, és teszi közkinccsé. Előfordulhat, hogy a település közelmúltjából egyes dolgok, események nem kerültek megemlítésre, míg szerepel a kötetben olyan, ami több szerzőnél is visszatérő téma. Ennek az oka az, hogy egyetlen visszaemlékezést sem akartunk megrövidíteni, megnyesegetni, helyénvalóbbnak láttuk, hogy mindegyik teljes terjedelmében kerüljön bemutatásra. A visszaemlékezések irodalmiságukban, részletességükben nagyon változatosak, hisz a szerzők nagyon eltérő felkészültséggel rendelkeznek, ami az olvasó számára még színesebbé teszi a könyvet. Tehát ez nem a hagyományos értelemben vett településtörténet, nem is ez volt a cél, azonban annak alapjául szolgálhat. A hagyományőrzésnek sokféle módja van, de a leghitelesebb, mikor az eseményeket átélt személyek mesélik el élményeiket egymástól függetlenül. Aki ezeket összegyűjti, örül, mikor látja a közös emlékeket, melyre az idős emberek hasonlóan emlékeznek vissza. A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány e gyűjtések alapján mutatja be Nick életét, hisz az idős emberek nem csak saját, megélt élményeikkel gazdagítják a közösséget, hanem apáik, nagyapáik történeteivel, bölcsességével is. Az alapítvány várja továbbra is azoknak az írásait, akik szívesen elmondanának egy-egy történetet, mellyel a település múltjáról alkotott képet ki lehet egészíteni. Nem nagy dolgokról, történelmi eseményekről van szó, hanem egyszerű hétköznapi mozzanatokról. Szinte mindegyik visszaemlékezésből erősen érződik a település keresztény múltja, a keresztény hagyományok és a mindennapok összhangja.Mint a fenti idézetben is áll: „a helyet, ahol élünk, szeretni és tisztelni kell,” talán azzal lehetne kiegészíteni, hogy a múltját megbecsülni, az értékeit őrizni kötelesség. Köszönettel tartozunk azoknak a személyeknek, akik e gyűjtemény anyagát rendelkezésre bocsátották, a fotókat összegyűjtötték, mert fontos nekik a múlt értékeinek őrzése. Köszönet azoknak, akik visszaemlékezéseiket megírták, lehetőséget adva arra, hogy a későbbi generációk is bepillanthassanak a múltba. A leghitelesebb forrásokból származóan ismerjék meg azokat az eseményeket, melyet elődeik személyesen átéltek.
Továbbá köszönjük azoknak a segítségét, akik bármilyen más módon hozzájárultak ahhoz, hogy e kiadvány megszülethetett.
Kívánjuk mindenkinek, aki a kezébe veszi, hogy a könyv lapozgatása ébresszen kellemes emlékeket, és hozzon számára új gondolatokat!

Szabó Ervin

 

 Képek a könyv bemutatójáról a főmenűben, Vasi Magazin Galéria, vagy kattintson ide!

.

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
Megrendeléséhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, melynek elküldését követően kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Postázási Név:*
Postázási cím:*
E-mail:*
Számlázási Név:*
Számlázási cím:*
Telefonszám:
Rendelt mennyiség:* db
Megjegyzés:
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu