2021. szeptember 20. Hétfő  ·  Eddigi látogatók: 2,222,645  ·  Online: 81
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Egyéb szolgáltatások - Cikkek  
     
 
Vaskeresztes
Nyomtatható változat!

Évezredek szőlőkultúrájának őrzője

A Vas-hegy keleti nyúlványának szőlőültetvénye, s a halakban bővelkedő Pinka patak szelíd áramlása mindig megigézte a környéken letelepedőket. Bár a falu környéke ősidők óta lakott, szőlő- és borkultúráját vélhetően 2300 esztendeje a kelták honosították meg. A Diófás-dűlőben viszont még korábbi emlékekre bukkantak a régészek. A vaskori halomsírok halstatt kori fejedelmek és előkelő lovas harcosok temetkezési helyét rejtették sokáig magukban.
A történetírás a helységet a 800-as években, a Bajor Frank birodalom idején is határőrvidékként tartja számon. Sőt az ásatások a római kori Savaria városát védő őrállások nyomait szintén feltárták.
A Szent Margit-egyház Keresztes nevű falvának neve első alkalommal II. András király 1221-ben íródott oklevelében lelhető fel, de a pornói apát is említést tett 1401-ben a helység jó hírű borairól. A település szétválásának bizonyítéka pedig 1551-ből származik, hiszen a korabeli dokumentumban Magyar- és Németkeresztes külön szerepel. A falu egyik fele a pornói, másik a jáki apátsági birtokhoz tartozott.
A település 15. századi, eredetileg gótikus stílusú Szent Miklós-temploma átépítésekor barokk stílusba öltözött. A Pinka hídfőjénél látható Szentháromság szobrot pedig a pornói apátság birtokosai és a soproni jezsuiták emeltették. Vasvármegye legrégebbi, „Német Keresztes falu“ feliratú pecsétje 1590-től használtatott. Nevezetes dátum még az 1744. évi összeírás, amikor a terület bekerült a hat kiemelt bortermő vidék közé. Úgy tűnik, az akkor már kétezer éves szőlőművelő tradíciók beleívódtak a népi kultúrába. Az őslakosok a népvándorlás nomád törzseivel, illetve a honfoglaláskor magyarságával megszerettették e nedűket. A helyi borkészítés és értékesítés rangját tükrözte, hogy a 18. században az ország mágnásai és földbirtokosai tulajdont szereztek a Vas-hegyen. A fogadósok pedig külön űrmértékkel, a keresztesi iccével számoltak. A szőlőrendtartás felett őrködő hegyközség 1715-ben alakult. A mindenkori hegymesterek nyilván felismerték, hogy a településen élők jólétének alapja a bor.
A két falu 1929-beli újraegyesítésig eltelt közel négy évszázad folyamán a községek szoros összeköttetést alakítottak ki Bécs, Graz és Pozsony felé. A trianoni diktátum azonban a Vas-hegy lábainál fekvő táj tér- és gazdaságszerkezetét megosztotta. Vaskeresztes Magyarországhoz visszacsatolt „hűséges falujának“ központi szerepe a határmódosítással megszakadt.
Történészek állítják, hogy a második világháborút követő politikai elzártság a község fejlődésében komolyabb visszahúzó erőt jelentett, mint a trianoni területi elcsatolás. Az aknazár tövében ellehetetlenült az élet. Ugyanakkor a vasfüggöny szomszédságában a hegyvidék építészeti értékei megőrződtek.
Vaskeresztes különös vonzereje nem csupán szőlőiben, illetve apáról fiúra szálló művelési hagyományaiban, hanem egyedi pinceépítészeti remekeiben is megmutatkozik. A táj jellegű présházak között fellelhető egy 1834-beli boronafalú, zsúpfedelű épület. Ipari műemlék az 1765-ös feliratú, szelídgesztenyefából egyedileg faragott bálványprés. Védelemre érdemes a falu egykori malma és vízi erőműve. Az építészeti örökséget feltérképező listán 122 pince és négy lakóépület szerepel még. A szőlőhegyi pincesorok között ma a Vas-hegy kerékpárút és a borút kanyarog.
A turizmusfejlesztési elképzeléseken kívül a helyi gazdaság másik erős pillére a MAM Hungária Kft. bébitermékgyára. A környezetkímélő üzem ugyanis nem zavarja az üdülőfalu létesítés nagyszabású terveinek megvalósulását.

 

Hüter des Weinbaus von Jahrtausenden

 

Die Weingärten der östlichen Ausläufer des Eisenberges und der sanfte Strom des fischreichen Baches Pinka haben die in dieser Gegend sesshaft gewordenen Menschen immer fasziniert. Obwohl die Umgebung des Dorfes seit Urzeiten bewohnt ist, wurde seine Trauben- und Weinkultur vermutlich durch die Kelten vor 2300 Jahren heimisch. Die Archäologen stiessen aber im Diófás Flur auf noch frühere Fundstücke. Die Grabhügel der Eisenzeit verbargen lange in ihren Inneren die Begräbnisstätten von Herrschern und vornehmen Reitern aus der Hallstattära.
Die Geschichtsschreibung rechnet die Ortschaft in den 800er Jahren, in der Zeit des Bayerisch-Fränkischen Reiches auch als Landmark. Die Ausgrabungen legten sogar auch die Spuren der Postierungen frei, die die Stadt Savaria in der Römerzeit geschützt hatten.
Der Name des Keresztes genannten Dorfes der Kirche St. Margit ist erstmals in der 1221 geschriebenen Urkunde des Königs András II zu entdecken, aber auch der Abt von Pornó hat die namhaften Weine der Ortschaft im Jahre 1401 erwähnt. Der Beweis der Trennung der Siedlung aber stammt aus dem Jahre 1551, denn Magyar- und Németkeresztes stehen einzeln im zeitgenössischen Dokument. Die eine Hälfte des Dorfes gehörte zu den Ländereien der Abtei in Pornó, die andere Hälfte zu denen der Abtei von Ják.
Die Kirche Hl. Nikolaus des Dorfes aus dem 15. Jh., ursprünglich im gotischen Stil gebaut, bekam beim Umbau einen barocken Stil. Die Statue der Dreifaltigkeit beim Brückenkopf der Pinka wurde von den Besitzern der Abtei in Pornó und den Soproner Jesuiten errichtet. Der älteste Stempel des Komitats Vas mit dem Schriftzug „Német Keresztes falu“ war seit 1590 in Gebrauch. Ein berühmtes Datum ist noch die Registrierung im Jahre 1744, als das Gebiet zu den sechs hervorgehobenen Weingebieten gekommen ist. Es scheint so, dass die damals schon zweitausend Jahre alten Weinbautraditionen von der Volkskultur aufgenommen worden sind. Die Ureinwohner haben diese Getränke bei den nomaden Stämmen der Völkerwanderung, beziehungsweise den Magyaren der Zeit der Landnahme beliebt gemacht. Den Rang der lokalen Weinherstellung und des Verkaufs widerspiegelte der Eigentumserwerb am Eisenberg der Magnaten und Gutsbesitzern des Landes im 18. Jh. Und die Wirte rechneten mit einem separaten Hohlmass, der Kereszteser Icce (=Halbe). 1715 wurde die über die Weinbauordnung wachende Weingemeinde gegründet. Die jeweiligen Weinbergmeister haben offensichtlich erkannt, dass der Wein die Grundlage des Wohnstandes der Einwohner der Gemeinde ist.
Im Laufe der bis zur Wiedervereinigung der beiden Dörfer im Jahre 1929 vergangenen knapp vier Jahrhunderte hatten die Gemeinden eine enge Verbindung mit Wien, Graz und Preßburg ausgebaut. Das Diktat von Trianon trennte aber die Raum- und Wirtschaftskonstruktion der Gegend am Fusse des Eisenbergs. Die zentrale Rolle von Vaskeresztes, des Ungarn rückgegliederten „treuen Dorfes“ wurde mit der Grenzänderung unterbrochen.
Die Historiker behaupten, dass die politische Sperre anschliessend des zweiten Weltkrieges eine grössere Rückziehkraft in der Entwicklung der Gemeinde darstellte, als die Abtrennung der Gebiete durch Trianon. Am Fuss der Minensperre wurde das Leben verunmöglicht. Gleichzeitig sind die architektonischen Werte der Berggegend in der Nachbarschaft des eisernen Vorhanges erhalten geblieben.
Die besondere Anziehungskraft von Vaskeresztes zeigt sich nicht nur in seinen Weingärten, beziehungsweise in seinen von Generation zu Generation übergehenden Weinbautraditionen, sondern auch in seinen individuellen Kunstwerken des Kellerbaus. Unter den für die Gegend typischen Kelterhäusern findet sich ein Bau mit Blockwand und Strohdach aus dem Jahre 1834. Ein Industriedenkmal ist die aus Edelkastanienholz individuell geschnitzte, 1765 beschriftete Kelterpresse. Erhaltungswert sind die ehemalige Mühle und die Wasserkraftwerk des Dorfes. In der Liste des architektonischen Erbes stehen noch 122 Keller und vier Wohnhäuser. Unter den Kellerreihen des Weinbergs schlängeln sich heute der Radweg Eisenberg und die Weinstrasse.
Ausser der Vorstellungen zur Entwicklung des Tourismus ist die Babyartikelfabrik der MAM Hungaria GmbH der andere starke Pfeiler der lokalen Wirtschaft. Der umweltschonende Betrieb stört nämlich die Verwirklichung der grossartigen Pläne der Errichtung des Erholungsdorfes nicht.

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
Megrendeléséhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, melynek elküldését követően kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Postázási Név:*
Postázási cím:*
E-mail:*
Számlázási Név:*
Számlázási cím:*
Telefonszám:
Rendelt mennyiség:* db
Megjegyzés:
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu