2021. október 16. Szombat  ·  Eddigi látogatók: 2,248,816  ·  Online: 47
Vasi Magazin menü
Magazin archívum
2013.
01 
2010.
08 
2009.
05  12 
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Vasi Magazin - Cikkek  
     
 
Dr. Sill Aba Ferenc OFM, exminiszter provinciális jubileumára
Nyomtatható változat!

.

A Szent Erzsébet Ferences Plébánia és Ferences Rend közössége, valamint a Szombathelyi Egyházmegye ünnepi megemlékezéssel köszöntötte 2010. június 20-án, dr. Sill Aba Ferenc ferences atyát, exminiszter provinciálist, ny. bírósági püspöki helynököt és ny. plébánost, pappá szentelésének 60. évfordulóján. A köztiszteletben álló szerzetes, Isten kegyelméből ma is friss mozgással, teljes szellemi aktivitással és agilitással vesz részt a lelkipásztori munkában, az egyházi- és közéletben.
A gyémántmise, vagyis a 60 éves papi jubileum jó alkalom arra, hogy vázlatosan felidézzük a Jubiláns életútjának fontosabb állomásait, munkásságát. 1925. augusztus 12-én Csallóközcsütörtökben született. A gimnáziumot 1937-46. között Pozsonyban, Dunaszerda-helyen, majd már a Marianus Ferences Rendtartomány novíciusaként Esztergomban végezte, ahol érettségizett.
1946-50 között a szombathelyi Ferences Teológiai Főiskolán tanult, közben 1949. június 18-án ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett. 1950. június 18-án a szombathelyi székesegyházban boldogemlékű Kovács Sándor püspök atya pappá szentelte, a ferences provinciális felkérésére.
60 évvel ezelőtt XII. Piusz pápa szentévet hirdetett Jézus születésének 1950. évfordulója alkalmából. Ünnepelt a világ, ugyanakkor a vasfüggöny mögött tombolt a terror, a történelem legsúlyosabb megpróbáltatása várt a magyar egyházra. A szerzetesrendek feloszlatása több mint 12 ezer férfi és női szerzetest érintett: lelkipásztorokat, tanárokat, ápolónővéreket, hitoktatókat, mindazokat, akik szerzetesi szegénységet fogadva csendben szolgálták a magyar népet szerte az országban. A rendházak sorra elnéptelenedtek. A rettenet és megfélemlítés tombolt Magyarországon, mert a Rákosi-rendszer el akarta nyelni a vallásos világot. 1950-ben a katolikus egyházzal való teljes leszámolásnak mintegy utolsó felvonása volt a szerzetesrendek feloszlatása és megszüntetése.
1950. június 9-ről 10-ére virradóra kezdődött a kolostorok felszámolása, megszüntetése. Az ÁVH összehangolt akcióval ezen az éjszakán elsősorban az ország dél-nyugati részéről (Nagykanizsa, Kiskanizsa, Nagyatád, Segesd és Zalaegerszeg) hurcolták el a férfi és női szerzeteseket rajtaütésszerűen, titokban, leponyvázott teherautókon. A szerzetesrendeket feloszlató önkény 1950. július 12-ről 13-ára virradó éjszaka érte el városunkat. Amikor Szombathelyre megérkezett a hír, hogy az ország délvidéki kolostoraiból deportálták a szerzeteseket, az elöljáróság úgy döntött, hogy a teológusokat – köztük Sill Aba Ferencet is – hazaküldi, amíg a helyzet nem tisztázódik.
Ebben a megfélemlítésben és bizonytalan, kilátástalan időszakban készült pappá szentelésére Sill Aba Ferenc. Első szentmiséjét – nagyon szerény körülmények között, a szerzetesrendek ellen zajló eljárások, likvidálások miatt – Szombathelytől távol, nagybátyja plébániáján, Zalaudvarnokon mutathatta be.
A ferences rendi élet felszámolása után, a szombathelyi megyéspüspök a rend vezetőségének kérésére az egyházmegye teológusai közé vette fel, és a Budapesti Központi Szemináriumba küldte. 1953-ban teológiai doktori minősítést nyert el.
Pappá szentelése és hittudományi egyetemi tanulmányainak befejezését követően 1952-ben Körmenden, 1954-ben Egerváron káplán, 1955-ben Nagypáliban lelkész. 1956-ban Szombathelyen szentszéki jegyző, majd szentszéki kötelékvédő az Egyházmegyei Bíróságon, 1998-tól püspöki bírósági helynök. 1961-ben egyházmegyei könyvtáros lett, 1981-től az Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója.
1971-ben Táplánszentkereszten plébános, 1975-1986 között kerületi esperes. 1987-89 között plébános a Szombathely Székesegyházi Főplébánián. Amikor 1989. szeptember 15-én visszaadták a szombathelyi templomot, rendházat és plébániát a Ferences Rendnek, a Szent Erzsébet Ferences Plébánia vezetője, plébánosa lesz 2006-ig.
1991-ben, mint tartományfőnök részt vett San Diegóban (USA), a világ minden részéről összejött ferencesek nagykáptalan összejövetelén.
Egyházmegyei bírósági működésén kívül több egyházi bizottság tagja. Számos világi elkötelezettséget is vállalt.
Számtalan tudományos írást publikált, és előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Egyházjogon kívül egyház-és helytörténettel foglalkozik.
Megírta szülőhelyének monográfiáját „Csütörtök mezőváros krónikája“ címen. Több közleménye, tanulmánya jelent meg a Vigília, Vasi Szemle, Vasi Honismereti Közlemények, a Burgenländische Heimatblätter című folyóiratokban, az Oberwart monográfia, a Levéltári Évkönyv, a Magyar Katolikus Almanach kiadványaiban. Egyik szerkesztője volt az 1971. évi Szombathelyi Egyházmegyei Névtárnak. Főmunkatársa volt „A 200 éves Szombathelyi Egyházmegye Emlékkönyve“ szerkesztői munkaközösségének: A szombathelyi székesegyház újjáépítése 1946-1976. és A vasvár-szombathelyi székeskáptalan történetének vázlata című fejezeteket írta.
Szerzője „A szombathelyi Püspöki Palota“ című reprezentatív kiállítású könyvnek. Az idegenforgalmi szempontból is jelentős könyv a püspöki palotában található műkincsekről és műalkotásokról ad tájékoztatót, gyűjteményt, és segít az értékek megismerésében.
Munkája kapcsán vezetőségi tagja lett a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka-közösségének szerkesztőségi tagja a METEM tanulmányköteteinek, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ szombathelyi referense.
Az újraindult Pázmány Péter Katolikus Egyetemen PhD tudományos fokozatot ért el. A Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Hittanár, Katekéta és Lelkipásztori Munkatárs Szak oktatója, 1998-tól főiskolai tanár.
Tudományos munkásságát méltányolta a Pázmány Katolikus Egyetem arany-diplomája, a Batthyány Lajos-emléklap, az Európai Unió Társulat aranydiplomája, a Pável Ágoston-emléklap, a Vas Megyéért-díj.
Az elmúlt 6 évtized bővelkedett történelmi és egyházi eseményekben, rendkívül mozgalmas volt, sok különféle kihívást jelentett. De megadatott a szerzetesrendek visszatérése is, ami ugyancsak nem kis feladatot, ám annál nagyobb örömet jelentett Aba atya életében. Nagy erkölcsi tekintélye és hiteles papi élete, egyénisége és példamutatása révén bátorítást, biztatást és eligazítást jelentett sok embernek, köztük paptestvéreinek is, s bölcsességét számolatlanul osztotta. A Ferences Rend „újraindításában“ elévülhetetlen érdemei vannak.
Nincs szebb hivatás és feladat a világon, mint közreműködni abban, hogy Isten országa minél több ember életében megvalósuljon. Gyémánttal kirakott mérföldkő ez a 60 esztendő, papi szolgálatban. Él közöttünk egy ember, aki nem törődve a múló idővel és kordivattal, töretlenül hű hivatásához, rendületlenül szolgálja Istent és embertársait. Hihetetlen szívósság, kitartás és belső tartás szükségeltetik mindehhez a példamutató élethez. Manapság kevés a hiteles, a személyes életpéldájával utat és a világ zűrzavarában iránymutató ember, dr. Sill Aba Ferenc azonban e kevesek közé tartozik.
Dr. Pácz Miklós

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu